S.No Name Date Of Exam Customer Number Percentage Remarks

1

BALAMURUGAN MUTHU

20-03-2020

742631

82.9 %

FRESH

2

ABDULLAH RAMZAN SALGAR

21-02-2020

739911

81.8 %

FRESH

3

ARAVIND RAJ A

21-02-2020

739953

80.1 %

FRESH

4

THIRUMALAI R

21-02-2020

741713

81.3 %

FRESH

5

PRAGADEESH SUNDARAM

25-01-2020

740839

78.7 %

FRESH

6

RANJITHKUMAR MUTHUSAMY

25-01-2020

740846

84.2 %

FRESH

7

VIJAYAKUMAR N

22-11-2019

738728

84.2 %

FRESH

8

VIVEK KRISHNAMOORTHY

18-10-2019

737843

87.8 %

FRESH

9

DHIVAKARAN PANDIYAN

18-10-2019

737787

81.9 %

FRESH

10

SARAVANAN NALLATHAMBI

20-09-2019

737029

80 %

FRESH

11

VINOTHKUMAR M

23-08-2019

736347

72%

FRESH

12

PRAVEEN N.S

23-08-2019

736379

87.1%

FRESH

13

VIJAYARAGAVAN S

23-08-2019

736746

84%

FRESH

14

ASWIN PRANAV R

19-07-2019

735467

91%

FRESH

15

SUNDAR U

21-06-2019

734803

81.1%

FRESH

16

SHYAM SUNDAR P

21-06-2019

734776

88.7%

FRESH

17

WILSON ADAIKALARAJ AROCKIYASAMY

17-05-2019

724092

85.1%

FRESH

18

ARUMUGAM

19-04-2019

723372

78.7%

FRESH

19

CHHOTELAL RAJBHAR

19-04-2019

597133

82.9%

10 YR RENEWAL

20

NAVEENKUMAR

19-04-2019

723378

80.5%

FRESH

21

KALARI VINODH KUMAR

19-04-2019

723370

85.6%

FRESH

22

ASIF RAZA KHAN

25-01-2019

721119

87.6%

FRESH